SI mértékegységek

SI a Système International d’Unités-nek a rövidítése, jelentése Mértékegységek Nemzetközi Rendszere. Nemzetközileg elfogadott mértékegységrendszer alapja a néhány kiválasztott mértékegység (lásd lenti táblázatot), illetve ezeknek a tizes hatványai.


SI alapegységek

SI alapegységek
mértékegység neve
jele
A mennyiség neve
mennyiség jele
méter
m
hosszuság
l (kis L)
kilogramm
kg
tömeg
m
másodperc
s
idő
t
amper
A
elektromos áramerősség
I (nagy i)
kelvin
K
abszolút hőmérséklet
T
mól
mol
anyagmennyiség
n
kandela
cd
fényerősség
Iv

 

Kiegészítő mennyiségek és egységek

1995-ig ez a két kiegészítő egység is használatban volt az SI rendszerben, az alapegységek mellett. Ekkor az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet úgy határozott, hogy a kiegészítő egységek olyan dimenziómentes származtatott egységek, amelyek szabadon használhatók más származtatott mennyiségek képzésére és ezóta nem létezik az SI-ben a kiegészítő egységek kategóriája.

kiegészítő egységek
mértékegység neve
jele
A mennyiség neve
mennyiség jele
síkszög
α, β
radián
rad
térszög
Ω, ω
szteradián
sr

 


Önálló nevű származtatott mértékegységek

A származtatott mértékegységek az alapegységeken és a kiegészítő egységeken kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is kifejezhetők. Listán szereplő származtatott egységek külön nevet is kaptak:

A fizikai mennyiség neve A mértékegység
neve jele Kifejezése
szokásos egységekkel alap SI egys.
frekvencia hertz Hz 1/s 1/s
erő newton N m·kg/s2 m·kg/s2
nyomás pascal Pa N/m2 kg/(m·s2)
energia, munka joule J N·m m2·kg/s2
teljesítmény, hőáramlás watt W J/s m2·kg/s3
elektromos töltés coulomb C A·s A·s
elektromos feszültség volt V W/A m2·kg/(s3·A)
elektromos kapacitás farad F C/V s4·A2/(m2·kg)
elektromos ellenállás ohm Ω V/A m2·kg/(s3·A2)
elektromos vezetőképesség siemens S 1/Ω s3·A2/(m2·kg)
mágneses fluxus weber Wb V·s m2·kg/(s2·A)
mágneses indukció tesla T Wb/m2 kg/(s2·A)
induktivitás henry H Wb/A m2·kg/(s2·A2)
fényáram lumen lm cd·sr  cd·sr
megvilágítás lux lx lm/m2 cd·sr/m2 
katalitikus aktivitás katal kat mol/s mol/2
radioaktivitás becquerel Bq 1/s 1/s 
elnyelt sugárdózis gray Gy J/kg m2/s2
dózisegyenérték sievert Sv J/kg m2/s2

 

Forrás: Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok, Oktató és fejlesztő intézet, Budapest, ISBN 978-963-19-7745-5, 188. oldal.

 

© 2016-2024 atvaltas.hu Használati feltételek