SI prefixumok

A Mértékegységek Nemzetközi Rendszerében (International System of Units, röviden SI) a prefixumokat, előszimbólumokat használnak az alapegységnél nagyobb vagy kisebb mennyiségek rövid leírására. Például méternél [m] nagyobb érték a kilométer [km]. Tehát a kiló valaminek az ezerszeresét jelenti. Egy másik példa a milliméter [mm], ebben az esetben a milli valaminek az ezred részét jelenti.

Prefixumok általában hárommal osztható kitevőjű hatványoknak a rövidítései, de néhány hárommal nem osztható, alapmértékegységhez közeli hatványok is léteznek. Hivatalos prefixum lista a kalkulátor alatt megtekinthető.

SI prefixum átváltása

írja be a számot, a kívánt kiindulási prefixumot és az eredmény prefixumát. Bevitelkor egyszerűbb műveletet is beírhat, pl. 3+4 vagy pi*4/3 vagy 1.23e-2 stb. Tizedes vessző és pont is támogatott.

?

i.


A hivatalos prefixum lista

Előtag Jele Szorzó
hatvánnyal számnévvel
yotta- Y 1024 kvadrillió
zetta- Z 1021 trilliárd
exa- E 1018 trillió
peta- P 1015 billiárd
tera- T 1012 billió
giga- G 109 milliárd
mega- M 106 millió
kilo- k 103 ezer
hekto- h 102 száz
deka- da (dk) 101 tíz
100 egy
deci- d 10-1 tized része
centi- c 10-2 század
milli- m 10‒3 ezred
mikro- µ 10‒6 milliomod
nano- n 10‒9 milliárdod
piko- p 10‒12 billiomod
femto- f 10‒15 billiárdod
atto- a 10‒18 trilliomod
zepto- z 10‒21 trilliárdod
yocto- y 10‒24 kvadrilliomod

Egyéb infó:

A hárommal nem osztható prefixumok (táblázatban piros háttérrel jelölve) csak néhány mértékegységhez ajánlott:

Az alábbi egységekhez tilos prefixumot kapcsolni:

Természetesen a fentiek nem merítik ki az összes esetet, de remélem közelebbi képet kaptak arról, hogy hol és mikor lehet használni az SI prefixumokat.

Forrás: Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok, Oktató és fejlesztő intézet, Budapest, ISBN 978-963-19-7745-5, 188. oldal.


Néhány példa prefixumok használatára

1 km = egy kilométer = 103 méter = 1000 méter

1 cm = egy centiméter = 10-2 méter = 0,01 méter

1 MPa = egy megapascal = 106 Pa = 1000000 Pascal (1 millió Pascal)

1 ns = egy nanoszekundum = 10-9 s = 0,000000001 szekundum (szekundum egy milliárdod része)

 

Figyelem, informatikai (bináris) prefixumok mások

Informatikai prefixumok különböznek az itt bemutatott SI prefixumoktól, mivel ott a kerek szám nem a 10 hatványai, hanem a 2 hatványai. 210=1024 (és nem 1000). 2007-óta(*) másképp is kellene jelölni őket.

Példa:

Egy kibibájt (tévesen gyakran kilobájtnak mondják) = 1 KiByte (=1 KiB) = 210 Byte = 1 024 Byte

Egy mebibájt (gyakran tévesen megabájtként hasznájlák) = 1 MiByte = 2(10 x 2) Byte = 10242 Byte = 1 048 576 Byte

Egy gibibájt (nem keverni a gigabájttal) = 1 GiByte = 2(10 x 3) Byte = 10243 Byte = 1 073 741 824 Byte

Ezekről kicsit részletesebben az informatikai adatmennyiség mértékegységeknél.

 

(*) Forrás: Szabványügyi Közlöny, 59. évfolyam 4. szám (2007. április) – MSZ EN 60027-2:2007 - Elektrotechnikában használt betűjelek. 2. rész: Távközlés és elektronika (IEC 60027-2:2005)

 

© 2016-2024 atvaltas.hu Használati feltételek